סקירה שבועית: 28 בנובמבר - 2 בדצמבר, 2010

שבוע המסחר שהסתיים, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם במגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25, שנותר השבוע ללא שינוי, גבוה בכ-10.2% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009.

מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-0.1%, גבוה בכ-9.4% מהרמה בה היה בתחילת השנה וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנת 2009.

 

מדדי נדל"ן-15 ותל-טק 15 ירדו השבוע בכ-0.2%-0.1%, בהתאמה ואילו מדד ת"א פיננסים עלה בכ-0.7%.

 

שש חברות פרסמו תשקיפים, לפיהם יגייסו בדצמבר כ-90 מיליון דולר בהנפקות ראשוניות (IPOs) בשוק המניות. שלוש מהחברות הן מתחום הביומד. כיום נסחרות בבורסה 52 חברות ביומד, ששווי השוק הכולל שלהן מגיע לכ-4 מיליארד דולר.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-335 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-13.9 מיליארד דולר, לעומת כ-17.4 מיליארד דולר בכל שנת 2009.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה ברבעון השלישי של 2010 הינו כ-6.6% - גבוה במעט לעומת הרבעון הקודם (6.4%).