סקירה שבועית: 26-30 בדצמבר, 2010

שבוע המסחר האחרון של חודש דצמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות בשערי המניות והסתכם בעליות שערים, במרבית המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25, שעלה השבוע בכ-1.6%, עלה בסיכום שנת 2010 בכ-15.8% לאחר עלייה חדה של כ-75% בשנת 2009. ב-29 בדצמבר הגיע המדד לשיא של 1330.80 נקודות.

 

מדד ת"א-100, שעלה בכ-1.5%, עלה בכ-14.9% בשנת 2010 וזאת לאחר עלייה חדה של כ-89% בשנה הקודמת. ב-29 בדצמבר הגיע המדד לשיא של 1228.52 נקודות.

 

מדדי ת"א פיננסים ות"א נדל"ן-15 עלו השבוע בכ-1.0% וכ-0.7% בהתאמה, ואילו מדד תל-טק 15 ירד בכ-0.6%.

 

שבע חברות הנפיקו השבוע אג"ח בהיקף של כ-0.5 מיליארד $. בסיכום שנת 2010 גייס הסקטור העסקי כ-3.5 מיליארד $ במניות וכ-11.3 מיליארד $ באג"ח, לעומת כ-1.7 וכ-9.3 מיליארד $ בהתאמה, בשנה הקודמת.

 

נגיד בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 2.0%, בינואר 2011.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה העלתה את תחזית הצמיחה של המשק ל-4.5% בשנת 2010 לעומת 4% עפ"י אומדן קודם.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.1% בנובמבר והשלים עלייה של כ-3% מתחילת השנה.