סקירה שבועית: 9-13 בינואר, 2011

שבוע המסחר השני של חודש ינואר 2011 התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם במגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25 נותר השבוע ללא שינוי ומתחילת השנה עלה בכ-0.7%, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010. ב-12 בינואר הגיע המדד לשיא של 1337.09 נקודות.

 

מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.5% ומתחילת השנה עלה בכ-1.7%, לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010. ב-13 בינואר הגיע המדד לשיא של  1244.84 נקודות.

 

מדד תל-טק 15 עלה השבוע בכ-1.5% ואילו מדדי נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו בכ-0.4%.

 

שמונה חברות הנפיקו אג"ח בסך כ-260 מיליון דולר, כ-58% מהסכום גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן. בשנת 2010 גייס הסקטור העסקי כ-11.5 מיליארד דולר – הבנקים וחברות הנדל"ן גייסו כ-40% וכ-20% מהסכום, בהתאמה.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-450 מיליון דולר. היקף הנפקות אג"ח ע"י הממשלה הגיע בשנת 2010 לסך של כ-15 מיליארד דולר ברוטו – בדומה לשנתיים הקודמות.

 

שער החליפין של הדולר ב-13 בינואר היה 3.5660 שקל, ירידה שבועית של 0.3%, לאחר שבשנת 2010 נחלש הדולר בכ-6% לעומת השקל.

 

שער החליפין של האירו ב-13 בינואר היה 4.7052 שקל, עלייה שבועית של 1.3%, לאחר שבשנת 2010 נחלש האירו ב-12.9% לעומת השקל.