סקירה שבועית: 16-20בינואר, 2011

שבוע המסחר השלישי של חודש ינואר 2011 התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.1% ומתחילת השנה עלה בכ-0.8%, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.

 

מדד ת"א-100 נותר השבוע ללא שינוי ומתחילת השנה עלה בכ-1.7%, לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.

 

מדד התל-טק 15 עלה השבוע בכ-1.2% ואילו מדדי ת"א-בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-2.2% וכ-0.7%, בהתאמה.

 

ממשלת ישראל מכרה השבוע כ-5% ממניות בנק לאומי, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, למשקיעים שונים, תמורת 366 מליון דולר. כיום נותרו בידי ממשלת ישראל כ-6.5% ממניות בנק לאומי.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-330 מיליון דולר ומתחילת השנה גייסה כ-780 מיליון דולר בהנפקות של אג"ח.

 

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.4% בדצמבר וב-2.7% בסיכום שנת 2010, לאחר עלייה של כ-3.9% בכל אחת מהשנתיים הקודמות.

 

בנק ישראל הודיע כי המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש דצמבר 2010 בשיעור של 0.7% , ובסיכום כל שנת 2010 עלה בכ 4.2%.

 

שער החליפין של הדולר ב-20 בינואר היה 3.599 שקל, עלייה שבועית של 1.4%, לאחר שבשנת 2010 נחלש הדולר בכ-6% לעומת השקל.

 

שער החליפין של האירו ב-20 בינואר היה 4.8587 שקל, עליה שבועית של 2.2%, לאחר שבשנת 2010 נחלש האירו ב-12.9% לעומת השקל.