סקירה שבועית: 23-27 בינואר, 2011

שבוע המסחר הרביעי של חודש ינואר 2011 התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.4% ומתחילת השנה עלה בכ-0.5% בלבד, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.

 

מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-0.3%, עלה מתחילת השנה בכ-1.4% לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.

 

מדד נדל"ן 15 בלט השבוע עם עלייה של כ-1.6% ואילו מדדי תל-טק 15 ות"א-בנקים ירדו בכ-2.7% וכ-1.6%, בהתאמה.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר ומתחילת השנה גייסה כ-1.2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.

 

מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק עלה מכ-6.5% בחודשים אפריל-יולי 2010 לכ-6.8% בחודשים אוקטובר-נובמבר.

 

נגיד בנק ישראל העלה את הריבית במשק ברבע אחוז, אחרי שהייתה ללא שינוי משך ארבעה חודשים, לרמה של 2.25% החל בפברואר 2011.

 

שער החליפין של הדולר ב-27 בינואר היה 3.656 שקל, עלייה שבועית של 0.7%, לאחר שבשנת 2010 נחלש הדולר בכ-6% לעומת השקל.

 

שער החליפין של האירו ב-27 בינואר היה 5.018 שקל, עלייה שבועית של 2.1%, לאחר שבשנת 2010 נחלש האירו ב-12.9% לעומת השקל.