סקירה שבועית: 30 בינואר - 3 בפברואר 2011

שבוע המסחר שהסתיים ב-3 בפברואר התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בירידות שערים, במרבית המדדים המובילים, וזאת בהשפעת האירועים במצרים.

 

מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-2.5% והוא נמוך כעת בכ-2.1% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.

 

מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-2.6%, נמוך בכ-1.3% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.

 

מדדי ת"א-פיננסים ונדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-6.4% וכ-5.1% בהתאמה, ואילו מדד תל-טק 15 עלה בכ-0.1%.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר ובסיכום חודש ינואר גייסה כ-1.6 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.

 

שער החליפין של הדולר ב-3 בפברואר היה 3.683 שקל, עלייה שבועית של 0.1%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.8% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.

 

שער החליפין של האירו ב-3 בפברואר היה 5.068 שקל, עלייה שבועית של 0.4%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-7% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.