סקירה שבועית: 6 - 10 בפברואר 2011

שבוע המסחר השני בחודש פברואר התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם במגמה מעורבת.

 

מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-0.3%, עדיין נמוך בכ-1.8% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-0.3%, נמוך בכ-1.5% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.

 

מדדי ת"א נדל"ן 15 ות"א בנקים עלו השבוע בכ-1% וכ- 0.3% בהתאמה, ואילו מדד תל-טק 15 ירד בכ-1.3%.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-380 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ הזרימו, בדצמבר 2010, כ-190 וכ-590 מיליון דולר לשוקי המניות והאג"ח בת"א, בהתאמה. בסיכום שנת 2010 ירדו השקעות הזרים במניות בת"א בכ-0.8 מיליארד דולר ואילו במק"מ גדלו בסכום ענק של כ-9.6 מיליארד דולר.

 

שער החליפין של הדולר ב-10 בפברואר היה 3.688 שקל, ירידה שבועית של 0.7%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.9% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.

 

שער החליפין של האירו ב-10 בפברואר היה 5.0321 שקל, ירידה שבועית של 0.6%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.2% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.