סקירה שבועית: 13-17 בפברואר, 2011

שבוע המסחר השלישי בחודש פברואר התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-2.5%, גבוה בכ-0.6% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.

מדד ת"א-100, שעלה השבוע בכ-2.3%, גבוה בכ-0.7% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.

בלט השבוע מדד ת"א-בנקים עם עלייה של כ-5.2%. מדדי ת"א נדל"ן-15 ותל-טק 15 עלו השבוע בכ-3.3% וכ-1.9% בהתאמה.

בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות, שמניותיהם כלולות במדד ת"א-25, גייסו כ-225 וכ-140 מיליון דולר בהתאמה, בהנפקת איגרות חוב לציבור. יצוין כי הסקטור הבנקאי בלט אשתקד עם גיוס בהיקף של כ-4 מיליארד דולר – המהווה כ-40% מסך הנפקות אג"ח ע"י הסקטור העסקי.

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-390 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-2.4 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.

מנתוני הלמ"ס עולה כי התמ"ג עלה בכ-5.4% (בערכים שנתיים) במחצית השנייה של 2010. ניתוח רבעוני מעלה כי התמ"ג זינק בכ-7.8% ברבעון האחרון של 2010, לאחר עלייה של כ-4.4% ברבעון השלישי ועלייה של 5.2% ברבעון השני. כמו כן, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בינואר 2011, וזאת לאחר עלייה של 2.7% בסיכום שנת 2010.

שער החליפין של הדולר ב-17 בפברואר היה 3.613 שקל, ירידה שבועית של 2.2%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.8% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.

שער החליפין של האירו ב-17 בפברואר היה 4.8956 שקל, ירידה שבועית של 2.2%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-3.3% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.