סקירה שבועית: 20-24 בפברואר, 2011

שבוע המסחר הרביעי בחודש פברואר התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

 

מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-4.6%, נמוך בכ-4% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.

 

מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-4.5%, נמוך בכ-3.9% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.

 

מדדי ת"א פיננסים ות"א נדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-5.6% וכ-5.2% בהתאמה ומדד תל-טק 15 ירד בכ-3.5%.

 

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-370 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-2.8 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.

 

נגיד בנק ישראל העלה את הריבית במשק ברבע אחוז, חודש שני ברציפות, לרמה של 2.5% החל במארס 2011.

 

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק, שעלה בכ-0.4% בינואר 2011 לאחר עלייה של כ-5% בשנת 2010, מעיד על המשך הצמיחה.

 

שער החליפין של הדולר ב-24 בפברואר היה 3.658 שקל, עלייה שבועית של 0.9%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.1% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.

 

שער החליפין של האירו ב-24 בפברואר היה 5.0349 שקל, עלייה שבועית של 2.3%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.3% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.