סקירה שבועית: 27 בפברואר - 3 במרץ, 2011

שבוע המסחר האחרון התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שנותר השבוע ללא שינוי, נמוך בכ-4.1% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100, שירד השבוע בכ-0.5%, נמוך בכ-4.3% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי תל-טק 15 ירד השבוע בכ-3.7% ומדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-1.5%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-350 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-3.1 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.
  • חברת המחשבים הישראלית סימטרון, שמניותיה נסחרות בבורסת ה-NASDAQ, החלה להיסחר השבוע גם בבורסה בתל-אביב. בבורסה בת"א נסחרות כיום 55 חברות דואליות.
  • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-6.6% בשנת 2010, לעומת כ-7.5% בשנת 2009.
  • שער החליפין של הדולר ב-3 במארס היה 3.611 שקל, ירידה שבועית של 1.2%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-3 במארס היה 5.0039 שקל, ירידה שבועית של 0.8%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.6% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.