סקירה שבועית: 6 במרץ - 10 במרץ, 2011

שבוע המסחר השני של חודש מארס התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות והסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.8%, והוא נמוך בכ-4.8% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100, ירד השבוע בכ-1.0%, והוא נמוך בכ-5.3% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד תל-טק 15 ירד השבוע בכ-3.4% , ואילו מדדי ת"א-בנקים ונדל"ן -15 עלו בכ- 1.0% ו- 0.3% ,בהתאמה.
  • חברת המחשבים האמריקנית לייבפרסון, שמניותיה נסחרות ב-NASDAQ, נרשמה למסחר גם בבורסה בתל-אביב ותחל להיסחר ביום א', ה-13 במרס 2011. בבורסה בת"א נסחרות כיום 55 חברות דואליות.
  • מנתוני בנק ישראל עולה כי השקעות תושבי חוץ נטו במניות, הנסחרות בתל-אביב, הסתכמו בינואר 2011 בכ-420 מיליוני דולרים.
    בנוסף, השקיעו תושבי החוץ בינואר 2011 במק"מ ובאג"ח שקליות כ-2.8 וכ-0.8 מיליארד דולר, בהתאמה.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-250 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-3.4 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.
  • שער החליפין של הדולר ב-10 במארס היה 3.567 שקל, ירידה שבועית של 1.2%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-0.5% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-10 במארס היה 4.932 שקל, ירידה שבועית של 2.1%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.1% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.