סקירה שבועית: 12 במרץ - 17 במרץ, 2011

שבוע המסחר השלישי של חודש מארס התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות, בהשפעת האירועים ביפן, והסתכם במגמה מעורבת.
 • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-0.4%, נמוך בכ-4.4% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 • מדד ת"א-100, שנותר השבוע ללא שינוי, נמוך בכ-5.3% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 • מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 עלו השבוע בכ-2.2% וכ-0.7% בהתאמה, ואילו מדד תל-טק 15 ירד בכ-0.9%.
 • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-290 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-3.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.
 • מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר עלה ב-0.3% לאחר עלייה של כ-0.2% בינואר וכ-2.7% בסיכום שנת 2010.
 • הלמ"ס פרסם אומדנים מעודכנים לשנת 2010, ביניהם שיעור הצמיחה בסיכום שנתי הינו 4.6% (במונחים שנתיים), לעומת כ-0.8% ב-2009 וכ-4.2% בשנת 2008.
  כמו כן, הגרעון השוטף בתקציב הממשלה היווה כ-2.5% מהתמ"ג בשנת 2010, לעומת כ-3.7%  בשנת 2009 וכ-0.9% ב-2008.
 • שער החליפין של הדולר ב-17 במארס היה 3.562 שקל, ירידה שבועית של 0.5%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-0.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  שער החליפין של האירו ב-17 במארס היה 4.9879 שקל, עלייה שבועית של 0.9%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.3% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.