סקירה שבועית: 19 במרץ - 24 במרץ, 2011

שבוע המסחר הרביעי של חודש מארס התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות, והסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-1%, נמוך בכ-3.5% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה השבוע בכ-1.4%, נמוך בכ-4% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א נדל"ן-15 ותל-טק 15 עלו השבוע בכ-1.3% וכ-1.2% בהתאמה. מדד ת"א פיננסים עלה בכ-0.3%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-340 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-4 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.
  • מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה בכ-0.4% בפברואר 2011 לאחר עלייה של כחצי אחוז בחודש הקודם ועלייה של כ-5% בשנת 2010. נתונים אלה מעידים על המשך צמיחה במשק.
  • שער החליפין של הדולר ב-24 במארס היה 3.546 שקל, ירידה שבועית של 0.2%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-0.1% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-24 במארס היה 5.0093 שקל, עלייה שבועית של 0.3%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.7% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.