סיכום שבוע המסחר: 25 - 29 בדצמבר 2011 שבוע המסחר האחרון של שנת 2011, בתל-אביב, הסתכם במגמת שערים מעורבת במדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.5%, ירד בכ-18.2% בסיכום שנת 2011, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-0.4%, ירד בכ-20.1% בשנת 2011 לאחר עלייה של כ-15% בשנה הקודמת.
 
• מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 עלו השבוע בכ-0.7% וכ-0.9% בהתאמה, כאשר מדד ת"א בנקים ירד השבוע בכ-2.5%.

• בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי, בשיעור של 2.75%, בינואר 2012, וזאת לאחר הורדתה ברבע אחוז בנובמבר וגם בספטמבר.
כמו כן, עודכנה תחזית הצמיחה שפרסם בנק ישראל לכ-4.8% וכ-2.8% בשנים2011 ו-2012, בהתאמה.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-5% - הרמה הנמוכה ביותר ב-30 השנים האחרונות, לעומת כ-6.6% בשנת 2010.
 
• שער החליפין של הדולר ב-29 בדצמבר היה 3.817 שקל, עלייה שבועית של כ- 0.9%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-7.6% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-29 בדצמבר היה 4.9142 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.6%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-3.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.