סיכום שבוע המסחר:28 באוגוסט-1 בספטמבר 2011


שבוע המסחר האחרון של חודש אוגוסט, בבורסה בת"א, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-4.0%, נמוך בכ-14.6% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה בכ-4.3%, נמוך בכ-16.9% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א נדל"ן-15 עלה בכ-7.3%. מדדי ת"א בנקים ובלוטק-50 עלו השבוע בכ-5.0% ובכ-4.3%, בהתאמה.
  • נגיד בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית ללא שינוי, זה החודש הרביעי ברציפות, ברמה של 3.25% בספטמבר.
  • מנתוני הלמ"ס, שהתפרסמו השבוע, עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד מכ-6% ברבעון הראשון של 2011 לכ-5.5% ברבעון השני של השנה, וזאת לעומת כ-6.6% בממוצע שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-1 בספטמבר היה 3.574 שקל, ירידה שבועית של כ- 1.4%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-0.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-1 בספטמבר היה 5.1053 שקל, ירידה שבועית של כ-2.5%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-7.8% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.