סיכום שבוע המסחר: 4 בספטמבר –8 בספטמבר 2011


שבוע המסחר הראשון של חודש ספטמבר, בבורסה בת"א, הסתכם בירידות שערים חדות בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-6.1%, נמוך בכ-19.9% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  •  מדד ת"א-100 שירד בכ-6.2%, נמוך בכ-22.0% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  •  מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 ירדו בכ-7.9% וכ-7.5%, בהתאמה. מדד ת"א בלוטק-50 ירד השבוע בכ-1.9%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-420 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-11.1 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  •  מנתוני בנק ישראל, שהתפרסמו השבוע, עולה כי משקיעי חוץ מימשו ביולי, נטו, מק"מ בשווי של כ-2 מיליארד דולר. מאידך, רכשו ביולי אג"ח ממשלתיות לא-צמודות, בבורסה בת"א, בשווי של כ-1.4 מיליארד דולר, נטו.
    כמו כן, מימשו תושבי חוץ מניות בשווי של כ-60 מיליון דולר, לאחר השקעות נטו בסך כ-1.6 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2011.
  • שער החליפין של הדולר ב-8 בספטמבר היה 3.681 שקל, עלייה שבועית של כ- 2.7%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-8 בספטמבר היה 5.172 שקל, עלייה שבועית של כ-1.4%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-9.2% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.