סיכום שבוע המסחר: 11 – 15 בספטמבר 2011


שבוע המסחר השני של חודש ספטמבר, בבורסה בת"א, התאפיין בתנודתיות והסתכם במגמה מעורבת.
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.6%, נמוך בכ-20.3% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה בכ-0.1%, נמוך בכ-21.9% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-3.4%, ואילו מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 ירדו השבוע בכ-0.9% וכ-0.3%, בהתאמה.
  • חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P העלתה את דירוג האשראי של ישראל מ-(A) ל-(A+).
  •  ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-440 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-11.5 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-15 בספטמבר היה 3.686 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.4%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-15 בספטמבר היה 5.0865 שקל, ירידה שבועית של כ-0.8%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-7.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.