סיכום שבוע המסחר: 18 – 22 בספטמבר 2011

שבוע המסחר השלישי של חודש ספטמבר, בבורסה בת"א, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.
 • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-1.7%, נמוך בכ-21.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 • מדד ת"א-100 שירד בכ-2.3%, נמוך בכ-23.7% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 •  מדדי ת"א בלוטק-50 ות"א בנקים ירדו השבוע בכ-3.7% וכ-3.3%, בהתאמה, כאשר מדד ת"א נדל"ן-15 ירד בכ-0.8%.
 •  ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-11.9 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.5% באוגוסט ובכ-2.4% בסיכום מתחילת 2011.
  כמו כן, שיעור הצמיחה במשק עודכן לכ-5.1% (במונחים שנתיים) במחצית הראשונה של 2011, לאחר צמיחה של כ-5.7% במחצית הקודמת וכ-5.6% במחצית הראשונה של 2010.
 • מנתוני בנק ישראל שהתפרסמו השבוע עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה ב-0.3% באוגוסט וזאת בדומה לעליות בשני החודשים הקודמים. עליית המדד, כאמור, מעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יותר מזה שנרשם ברבעון הראשון של 2011.
 • שער החליפין של הדולר ב-22 בספטמבר היה 3.721 שקל, עלייה שבועית של כ- 1.8%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-4.8% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  שער החליפין של האירו ב-22 בספטמבר היה 5.0049 שקל, ירידה שבועית של כ-0.8%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.6% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.