סיכום דו-שבועי של המסחר: 25 בספטמבר – 6 באוקטובר 2011

השבועיים האחרונים של המסחר, בבורסה בת"א, התאפיינו בתנודתיות בשערי המניות והסתכמו בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.
• מדד ת"א-25 שעלה בכ-1.1% בשבועיים האחרונים, נמוך בכ-20.8% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שעלה בכ-1.8%, נמוך בכ-22.4% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדדי ת"א נדל"ן-15 ובלוטק-50 עלו בתקופה בכ-3.5%, כאשר מדד ת"א בנקים ירד בכ-3.9%.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה בשבועיים האחרונים אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-900 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-12.8 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, ל-3% החל באוקטובר, וזאת לאחר העלאתה ארבע פעמים השנה בשיעור מצטבר של 1.25%.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור הצמיחה במשק לשנת 2010 עודכן לכ-4.8%, ותחזית הצמיחה לשנת 2011 עומדת על כ-5%.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי באוגוסט התחדשו השקעות תושבי חוץ במניות בארץ, לאחר הפסקה בת חודש, והסתכמו בכ-100 מיליון דולר באוגוסט ובכ-1.7 מיליארד דולר מתחילת השנה.
כמו כן, משקיעי חוץ המשיכו והגדילו את השקעותיהם באג"ח ממשלתיות בסכום ענק בסך כ-1.2 מיליארד דולר באוגוסט ובמקביל מימשו כ-400 מיליון דולר במק"מ.
 
• שער החליפין של הדולר ב-6 באוקטובר היה 3.725 שקל, עלייה דו-שבועית של כ- 0.4%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-6 באוקטובר היה 4.9434 שקל, ירידה דו-שבועית של כ-1.5% מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.