סיכום שבוע המסחר: 4 בדצמבר – 8 בדצמבר 2011 שבוע המסחר הראשון של חודש דצמבר, בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-1.3%, נמוך בכ-19.3% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-1.6%, נמוך בכ-20.5% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א נדל"ן-15 בלט השבוע עם ירידה של כ-3.8%, כאשר מדדי ת"א בלוטק-50 ות"א בנקים ירדו בכ-0.8% וכ-0.4%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-470 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-16.6 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ מכרו נטו באוקטובר מק"מ בשווי כ-1.6 מיליארד דולר, המשך למימושים בהיקף של כ-4.2 מיליארד דולר בחודשים מאי-ספטמבר.במקביל, במאי-אוקטובר, רכשו אג"ח ממשלתיות בשווי של כ-3.9 מיליארד דולר.
 

• שער החליפין של הדולר ב-8 בדצמבר היה 3.741 שקל, עלייה שבועית של כ- 0.2% מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-8 בדצמבר היה 5.0079 שקל, ירידה שבועית של כ-0.5%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.