סיכום שבוע המסחר: 18 – 22 בדצמבר 2011 שבוע המסחר השלישי של חודש דצמבר, בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.2%, נמוך בכ-17.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-0.6%, נמוך בכ-19.8% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א בלוטק-50 ירד השבוע בכ-1.9%, כאשר מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 ירדו בכ-1.5% וכ-1.0% בהתאמה.
 
• חברת הנדל"ן "גזית גלוב", שמניותיה כלולות במדד ת"א-25, גייסה כ-93 מיליון דולר בהנפקת מניות לציבור בארה"ב. מניות החברה החלו להיסחר בבורסת NYSE תחת הסימול GZT.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בנובמבר. מתחילת השנה עלה המדד ב-2.2%, לאחר עלייה של 2.7% בכל שנת 2010.
 
• המדד המשולב למצב המשק בחודש נובמבר, עפ"י נתוני בנק ישראל, עלה ב-0.2%. נתוני המדד בחודשיים האחרונים מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לזה שנרשם ברביע השלישי של השנה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-700 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-17.9 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• שער החליפין של הדולר ב-22 בדצמבר היה 3.784 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.2% מתחילת השנה עלה הדולר בכ-6.6% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-22 בדצמבר היה 4.941 שקל, ללא שינוי השבוע. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.