סיכום שבוע המסחר: 23 - 27 באוקטובר 2011 שבוע המסחר הרביעי של חודש אוקטובר, בבורסה בת"א, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים וזאת בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-4.1%, נמוך בכ-11.9% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שעלה השבוע בכ-3.7%, נמוך בכ-13.7% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א בנקים בלט השבוע עם עלייה של כ-6.2%. מדדי ת"א בלוטק-50 ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-4.9% וכ-3.7%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-480 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-13.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• בנק ישראל הודיע על הותרת הריבית במשק ללא שינוי, ברמה של 3%, בנובמבר. יצוין כי באוקטובר הורדה הריבית, לראשונה מאז ינואר 2009, ברבע אחוז.
 
• בנוסף, הודיע בנק ישראל כי המדד המשולב למצב המשק עלה בספטמבר בכ-0.3% וציין שבחודשים האחרונים נמשכת התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יותר מזה שנרשם ברבעון הראשון של השנה.

• שער החליפין של הדולר ב-27 באוקטובר היה 3.62 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.7%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-2.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-27 באוקטובר היה 5.1031 שקל, עלייה שבועית של כ-1.7%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-7.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.