סיכום שבוע המסחר: 30 באוקטובר – 3 בנובמבר 2011 שבוע המסחר שהסתיים, בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים וזאת בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-5.3%, נמוך בכ-16.6% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-5.2%, נמוך בכ-18.2% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א בנקים בלט השבוע עם ירידה חדה של כ-9.0%. מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בלוטק-50 ירדו בכ-5.2% וכ-3.1%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-490 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-14.2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• מנתוני הלמ"ס, שהתפרסמו השבוע, עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-5.6% באוגוסט, נמוך במעט לעומת החודש הקודם, וזאת לעומת אבטלה בשיעור של כ-6.6% בשנת 2010.
 

• שער החליפין של הדולר ב-3 בנובמבר היה 3.665 שקל, עלייה שבועית של כ- 1.7%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-3.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-3 בנובמבר היה 5.0548 שקל, ירידה שבועית של כ-1.1%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.