סיכום שבוע המסחר: 6 – 10 בנובמבר 2011 שבוע המסחר שהסתיים, בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.1%, נמוך בכ-16.6% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שעלה השבוע בכ-0.2%, נמוך בכ-18.0% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א בלוטק-50 עלה השבוע בכ-1.6% ואילו מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 ירדו בכ-2.7% וכ-1.1%, בהתאמה.
 
• בנק הפועלים, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, גייס כ-350 מיליון דולר – בהנפקה  של אג"ח לציבור. הסקטור העסקי גייס כ-10.3 מיליארד דולר מתחילת השנה,  כ-25% מהסכום גויסו ע"י הבנקים, לעומת כ-11.5 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-480 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-14.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• מנתוני בנק ישראל, שהתפרסמו השבוע, עולה כי משקיעי חוץ הגדילו את השקעותיהם במניות בתל-אביב בכ-250 מיליון דולר, נטו, בספטמבר ובכ-1.9 מיליארד דולר מתחילת השנה.
 

• שער החליפין של הדולר ב-10 בנובמבר היה 3.723 שקל, עלייה שבועית של כ- 1.6%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-4.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-10 בנובמבר היה 5.053 שקל, ירידה שבועית של כ-0.4%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.