סיכום דו - שבועי של המסחר: 9 באוקטובר – 18 באוקטובר 2011 השבועיים האחרונים של המסחר, בבורסה בת"א, התאפיינו בעליות שערים בכל המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 שעלה בכ-6.9% בשבועיים האחרונים, נמוך בכ-15.4% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שעלה בכ-7.2%, נמוך בכ-16.8% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים עלו בתקופה בכ-10.5% ומדד ת"א בלוטק-50  עלה בכ-5.0%.
 
• בעקבות השלמת מיזוג "מכתשים-אגן" בחברת China National Agrochemical, ימחקו מניותיה מהמסחר בבורסה ויגרעו ממדדי ת"א-25 ות"א-100 בתחילת יום המסחר ביום ג' ה-18.10.2011.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה בשבועיים האחרונים אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-445 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-13.2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.2% בחודש ספטמבר, לאחר עלייה של כ-2.4% מתחילת השנה.
 
• דירקטוריון הבורסה לניירות ערך אישר את קבלת סיטיגרופ מוצרים פיננסים ישראל, כחבר חדש בבורסה. זהו חבר הבורסה הבינלאומי השביעי, המצטרף אל החברים הוותיקים - HSBC, UBS, דויטשה בנק, סיטיבנק, מריל לינץ' וברקליס אשר הצטרף באוגוסט האחרון.
 
• שער החליפין של הדולר ב-18 באוקטובר היה 3.651 שקל, ירידה דו-שבועית של כ-2.0%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-2.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-18 באוקטובר היה 4.996 שקל, עלייה דו-שבועית של כ-1.1% מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.