סיכום שבוע המסחר: 10 ביולי – 14 ביולי 2011

שבוע המסחר השני של חודש יולי הסתכם בירידות שערים, בכל המדדים המובילים
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.7%, נמוך בכ-5.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד בכ-0.9%, נמוך בכ-7.0% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו השבוע בכ-2.3% וכ-2.0%, בהתאמה, כאשר מדד בלוטק 50 ירד בכ-0.6%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-300 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-8.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-14 ביולי היה 3.431 שקל, עלייה שבועית של כ-1.0%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-3.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-14 ביולי היה 4.8636 שקל, ירידה שבועית של כ-0.1%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-2.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.