סיכום שבוע המסחר: 17 ביולי – 21 ביולי 2011


שבוע המסחר השלישי של חודש יולי הסתכם בעליות שערים, בכל המדדים המובילים
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-1%, נמוך בכ-4.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה בכ-0.7%, נמוך בכ-6.4% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א בנקים ונדל"ן 15 עלו בכ-2.5% וכ-1.2% בהתאמה, כאשר מדד בלוטק 50 עלה השבוע בכ-0.5%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-315 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-9 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.4% ביוני ובכ-2.2% בסיכום המחצית הראשונה של 2011.
  • הלשכה לסטטיסטיקה עדכנה את אומדני הצמיחה במשק. לפיהם, צמח המשק בשיעור שנתי של 4.6% ברבעון הראשון של 2011, לעומת כ-4.8% באומדן הקודם, ובכ-7.7% ברבעון האחרון של 2010.
  • מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה בכ-0.2% ביוני ובכ-1.8% בסיכום המחצית הראשונה של 2011. עליית המדד אמנם מעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב נמוך מזה שנרשם ברבעונים הקודמים.
  • שער החליפין של הדולר ב-21 ביולי היה 3.428 שקל, ירידה שבועית של כ-0.3%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-3.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-21 ביולי היה 4.8522 שקל, ירידה שבועית של כ-0.2%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-2.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.