סיכום שבוע המסחר: 24 ביולי – 28 ביולי 2011

שבוע המסחר האחרון של חודש יולי הסתכם בירידות שערים, בכל המדדים המובילים.

  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-2.4%, נמוך בכ-7.1% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד בכ-2.5%, נמוך בכ-8.7% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א נדל"ן 15 ות"א בנקים ירדו בכ-3.5% וכ-3.2% בהתאמה, כאשר מדד בלוטק 50 ירד השבוע בכ-2.9%.
  • נגיד בנק ישראל הותיר את ריבית בנק ישראל ללא שינוי באוגוסט, חודש שלישי ברציפות, ברמה של 3.25% וזאת לאחר העלאתה ארבע פעמים מתחילת השנה בשיעור מצטבר של 1.25%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-360 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-9.4 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-5.7% במאי, לעומת כ-6.6% בממוצע שנת 2010. הירידה בשיעור האבטלה, השנה, הינה בהמשך למגמה שהחלה ביולי 2009 - אז הגיע שיעור האבטלה לכ-7.7%.
  • שער החליפין של הדולר ב-28 ביולי היה 3.43 שקל, עלייה שבועית של כ-1.2%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-3.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-28 ביולי היה 4.9018 שקל, עלייה שבועית של כ-0.3%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-3.5% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.