סיכום שבוע המסחר: 31 ביולי – 4 באוגוסט 2011

שבוע המסחר הראשון של חודש אוגוסט הסתכם בירידות שערים חדות, בכל המדדים המובילים. 
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-6.3%, נמוך בכ-12.9% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד בשיעור דומה, נמוך בכ-14.4% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן 15 ירדו בכ-7.9% וכ-6.8% בהתאמה, כאשר מדד בלוטק 50 ירד השבוע בכ-3.9%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-240 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-9.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ הזרימו כ-440 מיליון דולר לשוק המניות בתל-אביב, ביוני, וכ-1.6 מיליארד דולר מתחילת השנה, וזאת לאחר שצמצמו את השקעותיהם בכ-0.8 מיליארד דולר בסיכום שנת 2010.
  • כמו כן, בנק ישראל עדכן את תחזית הצמיחה למשק הישראלי ל-4.8% בשנת 2011 לעומת 5.2% עפ"י תחזית קודמת.
  • שער החליפין של הדולר ב-4 באוגוסט היה 3.489 שקל, עלייה שבועית של כ-1.7%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-4 באוגוסט היה 4.9734 שקל, עלייה שבועית של כ-1.6%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.