סיכום שבוע המסחר: 14 באוגוסט – 18 באוגוסט 2011


שבוע המסחר השלישי של חודש אוגוסט הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים, לאחר ירידות השערים החדות בשבוע הקודם.
  •  מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.3%, נמוך בכ-19.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010. 
  •  מדד ת"א-100 שעלה בכ-0.3%, נמוך בכ- 21.4% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א נדל"ן-15 ובלוטק-50 עלו השבוע בכ-4.1% וכ-1.7% בהתאמה, ואילו מדד ת"א בנקים רשם השבוע ירידה של כ-4.3%.
  •  הבורסה הודיעה כי במסגרת הרחבת שוק הנגזרים, תשיק אופציות על איגרות חוב ממשלתיות שקליות. המסחר בהן יתחיל ב-10 בנובמבר 2011.
  •  ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-315 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-10.4 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  •  מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ביולי, לראשונה מאז מרץ 2010, בכ-0.3% . מתחילת השנה עלה המדד בכ-1.9%.
  •  בנק ישראל הודיע כי המדד המשולב למצב המשק בחודש יולי עלה ב-0.2%  וזאת בדומה לעליות בשיעור דומה בארבעת החודשים הקודמים.
  •  שער החליפין של הדולר ב-18 באוגוסט היה 3.557 שקל, עליה שבועית של כ- 0.3%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ- 0.2% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%. שער החליפין של האירו ב-18 באוגוסט היה 5.1102 שקל, עלייה שבועית של  כ-1.4%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-7.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.