סיכום שבוע המסחר: 20 – 24 בנובמבר 2011 שבוע המסחר הרביעי של חודש נובמבר, בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים חדות בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-7.8%, נמוך בכ-23.3% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-7.5%, נמוך בכ-24.3% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א בנקים בלט השבוע עם ירידה של כ-9.7%, כאשר מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 ירדו בכ-6.9% וכ-6.2%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-430 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-15.6 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב למצב המשק עלה ב-0.1% באוקטובר. עליית המדד בחודשים האחרונים מצביעה על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לזה שנרשם במחצית הראשונה של השנה.
 

• שער החליפין של הדולר ב-24 בנובמבר היה 3.774 שקל, עלייה שבועית של כ- 1.2%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-6.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-24 בנובמבר היה 5.0472 שקל, נותר ללא שינוי השבוע. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.5% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.