סיכום שבוע המסחר: 27 בנובמבר – 1 בדצמבר 2011 שבוע המסחר האחרון של חודש נובמבר, בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים חדות בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הכלל עולמית.

• מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-6.6%, נמוך בכ-18.2% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שעלה השבוע בכ-6.8%, נמוך בכ-19.2% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדד ת"א בנקים בלט השבוע עם עלייה של כ-10.2%, כאשר מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 עלו בכ-6.8% וכ-6.6%, בהתאמה.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-500 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-16.1 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, בפעם השנייה השנה, לרמה של 2.75% החל בדצמבר 2011.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק עלה במעט לכ-5.6% ברבעון השלישי של 2011, לעומת כ-5.5% ברבעון השני של השנה.
 

• שער החליפין של הדולר ב-1 בדצמבר היה 3.741 שקל, ירידה שבועית של כ- 1.4%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-1 בדצמבר היה 5.0432 שקל, עלייה שבועית של כ-0.1%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.