סיכום שבוע המסחר: 13 – 17 בנובמבר 2011 שבוע המסחר השלישי של חודש נובמבר, בתל-אביב, הסתכם במגמה מעורבת במדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.2%, נמוך בכ-16.8% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
 
• מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-0.1%, נמוך בכ-18.1% לעומת תחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
 
• מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 עלו השבוע בכ-1.5% וכ-0.3%, בהתאמה ואילו מדדי ת"א בנקים ירד בכ-1.9%.
 
• בנק לאומי, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, גייס כ-530 מיליון דולר – בהנפקה  של אג"ח לציבור. הסקטור העסקי גייס כ-10.9 מיליארד דולר מתחילת השנה,  לעומת כ-11.5 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-530 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-15.2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
 
• מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור הצמיחה במשק עלה בכ-3.4% (במונחים שנתיים) ברבעון השלישי של השנה, לאחר עלייה של 3.5% ברבעון הקודם ולעומת עלייה של כ-4.7% ברבעון הראשון של 2011.
 
• מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.1% באוקטובר, והשלים עלייה של 2.3% מתחילת השנה.

• שער החליפין של הדולר ב-17 בנובמבר היה 3.728 שקל, עלייה שבועית של כ- 0.2%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-5.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-17 בנובמבר היה 5.0181 שקל, ירידה שבועית של כ-1.2%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%