סקירה שבועית: 29 במאי – 2 ביוני 2011

שבוע המסחר שהסתיים הסתכם בירידות שערים, במרבית המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-0.8%, נמוך כעת בכ-7.4% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד השבוע בשיעור דומה, נמוך בכ-8.8% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בנקים עלה בכ-1.7% ואילו מדדי ת"א בלוטק-50 ונדל"ן-15 ירדו בכ-0.5%.
  • בנק ישראל העלה את תחזית הצמיחה של המשק לכ-5.2% בשנת 2011 לעומת 4.5% בתחזית קודמת וצמיחה של כ-4.6% ב-2010. בנוסף פורסם ששיעור האבטלה צפוי לרדת מכ-6.6% ב-2010 לכ-5.8% השנה.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-350 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-6.8 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-2 ביוני היה 3.406 שקל, ירידה שבועית של כ-1.9%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-4.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-2 ביוני היה 4.9302 שקל, ירידה שבועית של 0.4%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.1% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.