סקירה שבועית: 1 במאי - 5 במאי, 2011

שבוע המסחר הראשון חודש מאי התאפיין בירידות שערים בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-2.8%, נמוך כעת בכ-3.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד בכ-2.9%, נמוך בכ-5.2% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק 50 ירד בכ-3.7%, ומדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א פיננסים ירדו בכ-3.3%.
  • שלוש חברות גייסו השבוע מהציבור כ-240 מיליון דולר בהנפקות של אג"ח. סך הנפקות אג"ח ע"י הסקטור העסקי מגיע לכ-4.9 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-11.5 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-300 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-5.9 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-5 במאי היה 3.407 שקל - עלייה שבועית של 0.4%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-4% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-5 במאי היה 5.0528 שקל - עלייה שבועית של 0.3%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-6.6% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.