סקירה שבועית: 10 באפריל - 14 באפריל, 2011

שבוע המסחר השני של חודש אפריל התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות, והסתכם במגמה מעורבת.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-0.7%, חזר לרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה השבוע בכ-0.2%, נמוך בכ-1.6% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בנקים בלט עם עלייה של כ-3%, כאשר מדדי ת"א בלוטק 50  ות"א נדל"ן 15 ירדו בכ-0.5% וכ-0.2%, בהתאמה.
  • שש חברות גייסו השבוע מהציבור כ-650 מיליון דולר בהנפקות של אג"ח. סך הנפקות אג"ח ע"י הסקטור העסקי מגיע לכ-4.2 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-11.5 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-420 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-5.1 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.
  • שער החליפין של הדולר ב-14 באפריל היה 3.431 שקל, ירידה שבועית של 0.2%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-3.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-14 באפריל היה 4.9362 שקל, ירידה שבועית של 0.4%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.2% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.