סיכום המסחר: 5 ביוני – 16 ביוני 2011

המסחר במניות בבורסה בת"א, בשבועיים האחרונים, התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות, והסתכם בירידות שערים בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שירד בשבועיים האחרונים בכ-1.8%, נמוך בכ-9.1% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד בתקופה הנסקרת בכ-1.7%, נמוך בכ-10.3% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק-50 ירד בשבועיים האחרונים בכ-1.4% ,מדד ת"א בנקים ירד בכ-1.9%, ומדד ת"א נדל"ן 15 ירד בכ- 3.9%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-440 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-7.2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה כי מדד המחירים לצרכן עלה במאי ב-0.5%, השלים עלייה של כ-1.8% מתחילת השנה, וזאת לאחר שעלה בכ-2.7% בסיכום שנת 2010.
  • בנק ישראל פרסם כי משקיעי חוץ, הגדילו את השקעותיהם במניות בכ-260 מיליון דולר באפריל ובכ-008 מיליון דולר מתחילת השנה, וזאת לאחר שמשכו סכום בהיקף דומה בשנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-16 ביוני היה 3.485 שקל, עלייה דו-שבועית של כ-2.9%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.8% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-16 ביוני היה 4.9114 שקל, עלייה דו-שבועית של 0.1%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-3.7% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש  ב-12.9%.