סיכום המסחר: 8 במאי – 19 במאי 2011

המסחר במניות בבורסה בת"א, בשבועיים האחרונים, התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות, והסתכם בעליות שערים ברוב המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שעלה בשבועיים האחרונים בכ-1.3%, נמוך כעת בכ-2.5% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה בתקופה הנסקרת בכ-1.1%, נמוך בכ-4.1% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-1.9% ואילו מדדי ת"א נדל"ן 15 ות"א בנקים נותרו כמעט ללא שינוי.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-290 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-6.2 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשוני לצמיחת המשק ברבעון הראשון של 2011 – 4.7% (במונחים שנתיים), לאחר צמיחה של כ-7.6% ברבעון האחרון של 2010 ו-4.8% ברבעון השלישי.
  • מדד המחירים לצרכן עלה בכ-0.6% באפריל והשלים עלייה של כ-1.3% מתחילת השנה, וזאת לאחר עלייה של כ-2.7% בכל שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-19 במאי היה 3.49 שקל, עלייה דו-שבועית של כ-1.2%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-19 במאי היה 4.9811 שקל, ירידה דו-שבועית של 0.5%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-5.1% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.