סיכום שבוע המסחר: 21 באוגוסט – 25 באוגוסט 2011


שבוע המסחר הרביעי של חודש אוגוסט התאפיין בתנודתיות והסתכם במגמה מעורבת.
 

• מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-2.2%, נמוך בכ-17.9% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
• מדד ת"א-100 שעלה בכ-1.4%, נמוך בכ-20.3% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
• מדד ת"א בנקים עלה בכ-2.9%, ואילו מדדי ת"א נדל"ן-15 ובלוטק 50 ירדו השבוע בכ-3.9% וכ-0.7% בהתאמה.
• דירקטוריון הבורסה אישר את קבלת  בנק ברקליס הבריטי, כחבר בינלאומי חדש בבורסה. בנוסף, קיימים בבורסה חמישה חברים שהם בנקים ובתי השקעות בינלאומיים מובילים - UBS, HSBC, דויטשה בנק, סיטיבנק ומריל לינץ' .
• חברת תומאס מוריי Thomas Murray)), חברה בינלאומית המדרגת 130 מסלקות בעולם וגופים פיננסיים נוספים, הודיעה על העלאת הדירוג של מסלקת הבורסה בתל אביב מA  ל  +A.
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-290 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-10.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
• שער החליפין של הדולר ב-25 באוגוסט היה 3.609 שקל, עלייה שבועית של כ- 0.6%. מתחילת השנה עלה הדולר בכ-1.7% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
שער החליפין של האירו ב-25 באוגוסט היה 5.2119 שקל, עלייה שבועית של כ-1.6%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-10.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.