סקירה שבועית: 19 ביוני – 23 ביוני 2011

שבוע המסחר שהסתיים הסתכם במגמה מעורבת.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-0.5%, נמוך בכ-8.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  •  מדד ת"א-100 שירד בכ-0.2%, נמוך בכ-10.5% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  •  מדד ת"א בנקים עלה בכ-1%, כאשר מדד ת"א בלוטק-50 נותר ללא שינוי ואילו מדד נדל"ן-15 ירד בכ-1.7%.
  •  ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-460 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-7.7 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  •  מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב, לבחינת מצב המשק, עלה בכ-0.3% במאי ובכ-2% מתחילת השנה. עליית המדד, כאמור, מורה על המשך התרחבות הפעילות במשק.
  •  שער החליפין של הדולר ב-23 ביוני היה 3.45 שקל, ירידה שבועית של כ-0.4%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-2.8% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-23 ביוני היה 4.9059 שקל, ללא שינוי השבוע. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-3.5% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.