סקירה שבועית: 22 במאי – 26 מאי 2011

שבוע המסחר הרביעי בחודש מאי התאפיין בירידות שערים, בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שירד השבוע בכ-4.3%, נמוך כעת בכ-6.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שירד השבוע בכ-4%, נמוך בכ-8% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק-50 ירד בכ-4.1% ומדדי נדל"ן-15 ות"א בנקים ירדו בכ-3.9%.
  • נגיד בנק ישראל העלה את הריבית במשק, בפעם הרביעית מתחילת השנה, ברבע אחוז לרמה של 3.25% החל ביוני 2011.
  • מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב-0.2% באפריל ובכ-1.8% מתחילת השנה. נתוני המדד מצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-300 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-6.5 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  •  שער החליפין של הדולר ב-26 במאי היה 3.469 שקל, ירידה שבועית של כ-0.1%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-2.3% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-26 במאי היה 4.9177 שקל, ירידה שבועית של 1.2%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-3.8% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.