סיכום שבוע המסחר: 26 ביוני – 30 ביוני 2011

שבוע המסחר האחרון של חודש יוני הסתכם בעליות שערים, בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-1.1%, נמוך בכ-7.7% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה בכ-1.6%, נמוך בכ-9.0% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק 50 עלה השבוע בכ-3.1%, כאשר מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-1.2% וכ-1.5% בהתאמה.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-400 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-8.1 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • נגיד בנק ישראל הותיר את ריבית בנק ישראל ללא שינוי ביולי, ברמה של 3.25%, וזאת לאחר העלאתה ארבע פעמים מתחילת השנה בשיעור מצטבר של 1.25%.
  • מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-5.8% באפריל לעומת כ-6.1% בתחילת השנה וכ-6.7% באפריל 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-30 ביוני היה 3.415 שקל, ירידה שבועית של כ-0.9%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-3.8% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-30 ביוני היה 4.9441 שקל, עלייה שבועית של כ-0.9%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.4% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.