סקירה שבועית: 26 במרץ - 31 במרץ, 2011

שבוע המסחר האחרון של חודש מארס התאפיין בתנודתיות רבה בשערי המניות, והסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-3.2%, נמוך בכ-0.4% לעומת תחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה השבוע בכ-2.8%, נמוך בכ-1.3% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדדי ת"א פיננסים ות"א נדל"ן-15 בלטו השבוע עם עלייה של כ-5.6% וכ-4.8% בהתאמה, כאשר מדד תל-טק 15 עלה בכ-1.6%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-300 מיליון דולר ובסיכום מתחילת השנה גייסה כ-4.3 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח.
  • נגיד בנק ישראל העלה את הריבית במשק בחצי אחוז, לרמה של 3% החל באפריל 2011. יצוין כי העלאת הריבית החודש הינה השלישית מתחילת 2011.
  • בנק ישראל העלה את תחזית הצמיחה של המשק לשנת 2011 מ-3.8% ל-4.5%, כאשר שיעור הצמיחה ב-2010 הגיע לכ-4.6%. עוד עולה מנתונים שפרסם הבנק כי הגירעון הממשלתי ירד מכ-5.1% מהתוצר ב-2009 לכ-3.7% ב-2010.
  • מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-6.1% בינואר 2011, הנמוך ביותר מאז ספטמבר 2008, וזאת לאחר אבטלה בשיעור של כ-6.3% בחודש הקודם וכ-6.6% בסיכום שנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-31 במארס היה 3.481 שקל, ירידה שבועית של 2.1%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-1.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
    שער החליפין של האירו ב-31 במארס היה 4.9495 שקל, ירידה שבועית של 1.8%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-4.5% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.