סיכום שבוע המסחר: 3 ביולי – 7 ביולי 2011

שבוע המסחר הראשון של חודש יולי הסתכם בעליות שערים, בכל המדדים המובילים.
  • מדד ת"א-25 שעלה השבוע בכ-3.0%, נמוך בכ-5.0% לעומת הרמה בה היה בתחילת השנה, לאחר עלייה של כ-16% בשנת 2010.
  • מדד ת"א-100 שעלה בכ-3.2%, נמוך בכ-6.2% מתחילת השנה לאחר עלייה של כ-15% בכל שנת 2010.
  • מדד ת"א בלוטק 50 עלה השבוע בכ-4.2%, כאשר מדדי ת"א בנקים ות"א נדל"ן-15 עלו בכ-3.4%.
  • ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בסך של כ-310 מיליון דולר. בסיכום מתחילת השנה גייסה הממשלה כ-8.4 מיליארד דולר בהנפקות של אג"ח, לעומת 15.2 מיליארד דולר בכל שנת 2010.
  • מנתוני בנק ישראל עולה כי משקיעי חוץ הגדילו את השקעותיהם במניות בת"א בכ-420 מיליון דולר במאי וכ-1.2 מיליארד דולר מתחילת השנה, וזאת לאחר שמשכו כ-0.8 מיליארד דולר בשנת 2010.
  • שער החליפין של הדולר ב-7 ביולי היה 3.406 שקל, עלייה שבועית של כ-0.2%. מתחילת השנה ירד הדולר בכ-4.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2010 נחלש בכ-6%.
  • שער החליפין של האירו ב-7 ביולי היה 4.8542 שקל, ירידה שבועית של כ-1.6%. מתחילת השנה התחזק האירו בכ-2.5% לעומת השקל לאחר שבשנת 2010 נחלש ב-12.9%.