סיכום שבוע המסחר: 29 בינואר - 2 בפברואר 2012 שבוע המסחר שהסתיים, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בירידות שערים במרבית המדדים המובילים.

• מדד ת"א-25 ירד השבוע בכ-0.8% ומתחילת החודש עלה בכ-3.3%, לאחר ירידה של כ-18% בשנת 2011.
 
• מדד ת"א-100 ירד השבוע בכ-0.7% ומתחילת ינואר עלה בכ-4.0%, לאחר ירידה של כ-20% בשנה הקודמת.
 
• מדד ת"א נדל"ן-15 בלט עם עלייה של כ-1.3%, ואילו מדדי ת"א בלוטק-50 ות"א בנקים ירדו השבוע בכ-1.1% וכ-1.0% בהתאמה.
 
• בנק לאומי, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, גייס כ-623 מיליון דולר בהנפקת אג"ח לציבור. גם בנק מזרחי טפחות, שמניותיו כלולות במדד ת"א-25, ביצע בינואר הנפקת אג"ח לציבור בשווי  של כ-240 מיליון דולר.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע, בבורסה בתל-אביב, אג"ח בשווי של כ-520 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת החודש, בהנפקות אג"ח, כ-1.9 מיליארד דולר.
 
 
• שער החליפין של הדולר ב-2 בפברואר היה 3.727 שקל, ירידה שבועית של כ- 1.1% לעומת השקל. מתחילת ינואר ירד הדולר בכ-2.5% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה בכ-7.7%.
שער החליפין של האירו ב-2 בפברואר היה 4.8952 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.9% לעומת השקל. מתחילת החודש נחלש האירו בכ-0.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה ב-4.2%.