סיכום שבוע המסחר: 1 - 5 בינואר 2012 שבוע המסחר הראשון של שנת 2012, בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים, בדומה למגמה הככל עולמית.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-2.5%, לאחר ירידה של כ-18% בשנת 2011.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-2.9%, לאחר ירידה של כ-20% בשנה הקודמת.
 
• מדדי ת"א בנקים ונדל"ן-15 עלו השבוע בכ-5.6% וכ-3.8% בהתאמה, כאשר מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-2.3%.
 
• מנתוני בנק ישראל עולה כי תושבי חוץ מימשו נטו בחודש נובמבר 2011 כ-2 מיליארדי דולרים במק"מ, ומנגד השקיעו נטו כ- 70 מיליוני דולרים בלבד באג"ח הממשלתיות, בעיקר באגרות הלא צמודות. בחודשים מאי-נובמבר 2011 הסתכמו המימושים של תושבי חוץ במק"מ בכ-7.9 מיליארדי דולרים, במקביל להשקעות של כ-4 מיליארדים באג"ח הממשלתיות לטווח קצר ובינוני.
במניות לא נרשמה בנובמבר 2011 פעילות מהותית של משקיעי חוץ ובסיכום מתחילת  2011 הזרימו כ-0.7 מיליארד דולר לשוק המניות בת"א.
 
• שער החליפין של הדולר ב-5 בינואר היה 3.854 שקל, עלייה שבועית של כ- 0.9% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה בכ-7.7%.
שער החליפין של האירו ב-5 בינואר היה 4.9462 שקל, עלייה שבועית של כ- 0.2% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה ב-4.2%.