סקירה שבועית: 28 באוקטובר – 1 בנובמבר 2012

סקירה שבועית

 

 

סיכום שבוע המסחר:

28 באוקטובר – 1 בנובמבר 2012

 

 

שבוע המסחר האחרון בחודש אוקטובר, בבורסה בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים במרבית המדדים המובילים.

 

 

                                                                              

מדד ת"א-25

עלה השבוע בכ-0.8% ובסיכום מתחילת 2012 עלה
בכ-
12.4%.

 

מדד ת"א-100

עלה השבוע בכ-0.8% ומתחילת השנה עלה
בכ-
10.6%.

 

ריבית בנק ישראל

בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, בפעם השלישית השנה, לרמה של 2.0% החל בנובמבר 2012.

 

הנפקת אג"ח ממשלתיות

ממשלת ישראל הנפיקה השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-485 מיליון דולר. סך הכול גייסה הממשלה, בהנפקות אג"ח, כ-18.5 מיליארד דולר מתחילת השנה, לעומת כ-18 מיליארד דולר בכל שנת 2011.

מדד משולב

מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בכ-0.2% בספטמבר. עליית המדד בספטמבר מורה על המשך התפתחות כלכלית של המשק, בקצב יציב מזה כשנה, אך נמוך מזה שאפיין את שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2011.

 

שיעור אבטלה

מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור האבטלה במשק ירד לכ-6.7% ברבעון השלישי של 2012 לעומת כ-6.9% ברבעון השני של השנה.

 

 

 

מדדים ענפיים

 

  השבוע

מתחילת 2012

ת"א בלוטק-50

1.5%

22.5%

ת"א בנקים

(1.1%)

17.7%

ת"א נדל"ן-15

1.0%

7.3%

 

מט"ח

 

השבוע

מתחילת 2012

דולר/ש"ח

(0.1%)    

1.3%

אירו/ש"ח

0.2%

1.6%