סקירה שבועית: 9 – 13 בדצמבר 2012

סקירה שבועית
 
 
 
סיכום שבוע המסחר:
9 13 בדצמבר 2012
 
 
 
בשבוע המסחר השני בדצמבר בבורסה בתל-אביב הסתכם המסחר במגמה מעורבת בשערי המניות.
 
 
                                                                              
מדד ת"א-25
עלה השבוע ב-0.2% ומתחילת 2012 עלה ב-13.4%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.2% ומתחילת השנה עלה ב-10.7%.
 
מדד ת"א בנקים
בלט השבוע בעלייה של
כ-
2.8% ומתחילת 2012 עלה ב-24.7%.
 
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-1.4 מיליארד שקל.
סך הכול גייס האוצר כ-80.8 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח מתחילת השנה.
 
הנפקות אג"ח חברות
הסקטור העסקי גייס השבוע כ-0.5 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח וכ-36.6 מיליארד שקל מתחילת השנה.
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת 2012
ת"א בלוטק-50
0.0%
22.8%
ת"א בנקים
2.8%
24.7%
ת"א נדל"ן-15
0.2%
12.4%
 
מט"ח
 
השבוע
מתחילת 2012
דולר/ש"ח
1.4%-
1.0%-
אירו/ש"ח
0.5%-
0.0%