סקירה שבועית: 16 – 20 בדצמבר 2012

סקירה שבועית 
 
סיכום שבוע המסחר:
16 20 בדצמבר 2012
 
שבוע המסחר השלישי בדצמבר בבורסה בתל-אביב הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
 
מדד ת"א-25
ירד השבוע ב-0.8% ומתחילת 2012 עלה ב-12.4%.
 
מדד ת"א-100
ירד השבוע ב-0.6% ומתחילת השנה עלה ב-10.0%.
 
 
הנפקת אג"ח ממשלתי
משרד האוצר הנפיק השבוע אג"ח, בבורסה בתל-אביב, בשווי של כ-1.6 מיליארד שקל.
סך הכל גייס האוצר כ-82.3 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח בשנת 2012.
 
הנפקות אג"ח חברות
הסקטור העסקי גייס השבוע כ-1.2 מיליארד שקל בהנפקות אג"ח וכ-37.9 מיליארד שקל מתחילת השנה.
עיקר הסכום, כ-1 מיליארד שקל, גויסו השבוע ע"י חברת הנדל"ן "גזית גלוב" שמניותיה נסחרות גם ב-NYSE.
מדד המחירים לצרכן
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.5% בנובמבר.
מתחילת השנה עלה המדד בכ-1.4%. שיעור זה נמוך מתקרת היעד שהציבה הממשלה- 3%.
 
מדד משולב
מנתוני בנק ישראל עולה כי המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה ב-0.1% בנובמבר.
עליית המדד במחצית השנייה של 2012 מצביעה על האטה נוספת בפעילות במשק.
 
 
 
 
 
 
מדדים ענפיים
 
  השבוע
מתחילת 2012
ת"א בלוטק-50
2.4%-
19.9%
ת"א בנקים
2.6%
28.0%
ת"א נדל"ן-15
2.3%
15.0%
מט"ח
 
השבוע
מתחילת 2012
דולר/ש"ח
1.4%-
1.9%-
אירו/ש"ח
0.0%
0.6%