סיכום שבוע המסחר: 15- 19 בינואר 2012 שבוע המסחר השלישי של ינואר 2012, בתל-אביב, הסתכם בעליות שערים בכל המדדים המובילים, המשך לעליות השערים בשבועיים הראשונים של השנה.

• מדד ת"א-25 עלה השבוע בכ-0.7% ומתחילת החודש עלה בכ-4.7%, לאחר ירידה של כ-18% בשנת 2011.
 
• מדד ת"א-100 עלה השבוע בכ-0.7% ומתחילת ינואר עלה בכ-5.5%, לאחר ירידה של כ-20% בשנה הקודמת.
 
• מדדי ת"א נדל"ן-15 ות"א בנקים עלו השבוע בכ-1.5% וכ-1.1% בהתאמה, כאשר מדד ת"א בלוטק-50 עלה בכ-0.6%.
 
• ממשלת ישראל הנפיקה השבוע, בבורסה בתל-אביב, אג"ח בשווי של כ-430 מיליון דולר. סך הכל גייסה הממשלה מתחילת החודש, בהנפקות אג"ח, כ-900 מיליון דולר.
 
• מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בדצמבר. בסיכום שנת 2011 עלה המדד בכ-2.2%,לעומת עלייה של כ-2.7% בשנת 2010.
בנוסף, פורסם כי התמ"ג במשק עלה בכ-3.6% (בערכים שנתיים) ברבעון השלישי של 2011, לאחר עלייה של כ-3.8% ברבעון השני וכ-4.9% ברבעון הראשון של 2011.
 
• המדד המשולב לבחינת מצב המשק, עפ"י נתוני בנק ישראל, עלה בכ-0.2% בדצמבר - בדומה לחודשיים הקודמים. עליית המדד מעידה על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב נמוך יחסית לזה שנרשם ברבעון השלישי של השנה.
 
 
• שער החליפין של הדולר ב-19 בינואר היה 3.784 שקל, ירידה שבועית של כ- 1.2% לעומת השקל. מתחילת ינואר ירד הדולר בכ-1.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה בכ-7.7%.
שער החליפין של האירו ב-19 בינואר היה 4.8872 שקל, ירידה שבועית של כ- 0.7% לעומת השקל. מתחילת החודש נחלש האירו בכ-1.0% לעומת השקל, לאחר שבשנת 2011 עלה ב-4.2%.